Ametisti

Home » Marian Pyhä Nimi

Marian Pyhä Nimi

Pyhä Neitsyt Maria.

Pyhä Neitsyt Maria.

Marian Pyhän Nimen juhla

“Oi Marian nimi! Ilo sydämessä, hunaja suussa, melodia Hänen uskollisten palvelijoidensa korvassa!” Pyhä Antonius Padualainen (k. 1231).

“Marian Pyhän Nimen” juhla annettiin paavi Julius II:n luvalla (indultum) Cuentan hiippakunnalle Espanjassa vuonna 1513. Juhlan päivä oli sama kuin Neitsyt Marian syntymäpäivän oktaavi, 15. syyskuuta. Paavi Pius V:n uudistuksen myötä juhla poistettiin, ja hänen seuraajansa paavi Sixtus V:n aikana juhla asetettiin uudelleen vietettäväksi 17. syyskuuta. Juhla laajeni Toledoon 1622 ja lopulta vuonna 1671 koko Espanjaan ja Napolin kuningaskuntaan.

Juhlan leviäminen koko universaaliin kirkkoon liittyy puolalaiseen sotilaaseen John Sobieski (1629-1696), joka oli kuningas Juhana Kasimirin armeijan kenraali. Sobieski keräsi 8000 miehen joukot ja riittävästi varusteita kestämään piirityksen lopulta häviöllä perääntymään pakotettujen kasakkojen ja tataarien taholta. Vuonna 1672, Michael Wisniowieckin hallitessa, Sobieski joukkoineen voitti turkkilaisten armeijan, joka menetti 20 000 miestä Chocimissa.

“Kun kuningas Michael kuoli, Sobieski, tuolloin rakastettu sankari, kruunattiin Puolan kuninkaaksi. Mutta jo ennen kruunajaisia, hän hyökkäsi ja ajoi pois turkkilaisten joukot erillisissä taisteluissa, joihin kuului Trembowlan piirtyksen lopettaminen. Kruunattuna, hän eteni Rutenian provinsseihin, joissa oli liian vähän sotilaita, yksi puolalainen kymmentä turkkilaista vastaan, hyökäten turkkilaisten kimppuun, hän kirjaimellisesti uuvutti vastustajan, asettaen joukkonsa Zurawnoon. Tämän sankarillisen teon ansiosta hän saattoi sopimuksella saada hyvän osan Ukrainasta.”

santissimo_nome_de_maria

“Turkkilaisten ja puolalaisten ollessa väsyneitä taisteluista, rauha vallitsi jonkin aikaa… kunnes turkkilaiset asettivat tavoitteekseen Itävallan, lähtien läpi Unkarin armeijalla, jonka suuruus oli noin 300 000 miestä. Paeten Itävallasta keisari Leopold pyysi Sobieskin apua, ja pyyntöä tuki paavillinen nuncio. Heinäkuussa 1683, suurvisiiri Kara Mustapha oli saavuttanut Wienin ja piiritti kaupunkia, jota puolusti ainoastaan 15000 miestä. Sobieski lähti Wieniin elokuussa, ja hänen joukkonsa marssivat Siunatun Neitsyen lippu edellään. Ohittaessaan Marian pyhäkön Czestochowassa, he pyysivät Kuningattaremme apua ja siunausta. Kirjoittaessaan vuosisatoja myöhemmin Puolan piispoille, paavi Pius XII muisti Sobieskin rukouksia Marialle Jasna Goran (Kirkkaan Mäen) pyhäköllä:

“Samalle Taivaalliselle Kuningattarelle, Kirkkaalla Vuorella, kuuluisa John Sobieski, jonka erityinen rohkeus vapautti kristikunnan vanhojen vihollisten hyökkäyksiltä, uskoi itsensä.” (Kirje, Cum iam lustri abeat, 1951)

Syyskuussa miehet liittyivät saksalaisiin joukkoihin saksalaisen prinssin John Georgen ja Lorrainen prinssin Charlesin johtamina. Kuukauden kahdeksantena päivänä, Neitsyt Marian syntymäpäivän juhlana, Sobieski valmistautui seuraavaan konfliktiin ottamalla vastaan Pyhän Ehtoollisen.

Taistelu tapahtui Wienin muurien sisällä 12. syyskuuta 1683. Sobieski vaikutti aluksi joutuvan pakenemaan turkkilaisten joukkoja. Husaarit hyökkäsivät uudelleen turkkilaisia vastaan, tällä kertaa lähettäen vihollisen perääntymään. Taistelu jatkui kunnes Sobieski valloitti vihollisten leirin. Turkkilaisten joukot voitettiin, Wien pelastui, ja Sobieski lähetti kirjeen paavi Innocent XI:lle hyvien uutisten kanssa. Kirjeessä pontifille Sobieski kirjoitti voitosta: “Veni , vidi, Deus vicit - Tulin, näin, Jumala voitti!”. Muistaakseen tätä loistavaa voittoa ja kiittääkseen Jumalaa sekä kunnioittaakseen Taivaan Kuningatarta heidän avustaan taistelussa paavi Innocentius XI laajensi “Marian Pyhän Nimen” juhlan koko universaaliin kirkkoon. Juhlaa vietettiin alunperin Marian syntymäpäivän jälkeisenä sunnuntaina, mutta pyhä paavi Pius X (k. 1914) asetti juhlan syyskuun 12. päiväksi, Sobieskin johtamien katolisten joukkojen voiton muistoksi.”

Juhlan asettaminen muistuttaa Pyhän Ruusukon Neitsyt Marian juhlan asettamista Lepanton taistelun muistoksi vuonna 1571.

mariaperidootti

Marian nimen merkitys

Hepreaksi Maria on Miryam. Neitsyt Marian aikalaiset puhuivat arameaa, ja tuolloin käytetty muoto nimestä oli Mariam. Nimi on johdettu juuresta “merur”, joka merkitsee “katkeruutta”.

Miryam oli Mooseksen sisaren nimi, ja muinaiset rabbinistiset oppineet pitivät tätä symbolina israelilaisten orjuudesta egyptiläisten käsissä, uskoen, että hänelle annettin tämä nimi, koska hän oli syntynyt kansan alistamisen aikana. Miryam oli profeetta, joka lauloi kiitosvirren Punaisen Meren turvallisen ylittämisen jälkeen ja faaraon armeijan tuhoutumisen jälkeen. Miryam tuki veljeään Moosesta, kansansa vapauttajaa, Miryam edustaa rohkeaa naista, joka seisoi ja työskenteli yhdessä vangittujen vapauttajan kanssa.

Neitsyt Maria profetioi Magnificatissaan kaikkien sukupolvien kunnioittavan Häntä ja Jumalan kukistavan ylpeät ja kohottavan alhaiset. Maria oli Lunastajan, kansansa todellisen Vapauttajan, vierellä.

Vuosisatojen ajan pyhät ja oppineet ovat esittäneet erilaisia tulkintoja “Maria” nimen merkityksestä.

“Maria tarkoittaa valaisijaa, koska Hän toi meille maailman Valon. Syyrialaisten kielessä Maria merkitsee Kuningatarta.” Pyhä Isidorus Sevillalainen (k. 636)

“Antakaa minun sanoa jotain tästä nimestä, jonka käännetään tarkoittavan meren Tähteä ja joka ihailtavasti sopii Neitsyt Äidille.” Pyhä Bernard, (k. 1153)

“Maria merkitsee meren Tähteä, koska kuten merenkävijiä johdattaa satamaan meren tähti, samoin kristityt saavuttavat armon Marian äidillisen esirukouksen kautta.” Pyhä Tuomas Akvnolainen (k. 1274)

“Tämä kaikkein pyhin, rakkain ja arvokkain nimi oli erityisen sopiva niin pyhälle, rakkaalle ja arvokkaalle neitsyelle. Koska Maria tarkoittaa katkeraa merta, meren tähteä, valaistua tai valaisijaa. Maria käännetään Kuningatar. Maria on katkera meri demoneille; ihmisille Hän on meren Tähti; Enkeleille Hän on valaisija, ja kaikille luoduille Hän on Kuningatar.” Pyhä Bonaventura (k. 1274)

” Isä Jumala kokosi kaikki vedet yhteen ja kutsui niitä meriksi tai maria (latina, meret). Hän keräsi kaiken armonsa yhteen ja kutsui sitä nimellä Maria… Tämä valtava aarre ei ole kukaan muu kuin Maria, jota pyhät kutsuvat Herran aarteeksi. Hänen täyteydestään kaikki ihmiset rikastuvat.” Pyhä Louis de Montfort (k. 1716)

Pyhitetty nimi “Meren Tähti” on peräisin Pyhältä Hieronymukselta (k. 420). On sanottu, että suuri Opettaja oli alunperin käyttänyt fraasia “Stilla Maris” kuvatakseen Mariaa “meren pisarana”, meren ollessa Jumala. Jäljentäjän virhe saattoi johtaa siihen, että “stilla” sijasta kirjoitettiin “stella”. Tietysti “Meren Tähti” sopii täydellisesti kuvaamaan Kuningatartamme.

“Ja Neitsyen nimi oli Maria. Sanokaamme jotakin tästä nimestä, jonka voidaan kääntää merkitsevän meren Tähteä, Neitsyt Äidin sopivasta kuvauksesta. Häntä verrataan mitä kauneimmin tähteen, koska tähti säteilee valoaan menettämättä mitään luonnostaan, Hän antaa meille Poikansa menettämättä mitään Neitseydestään. Tähden loistavat säteet eivät vähennä millään tavoin sen kauneutta. Samoin Poika ei ole ottanut mitään Hänen Äitinsä integriteetistä.”

“Hän on Jaakobin ylhäinen tähti, valaisten koko maailman, ulottuen korkeimmista taivaasta Helvetin syvimpiin syvyyksiin. Hänen säteilynsä lämpö loistaa miesten mielissä, rohkaisten hyveellisyyteen, hävittäen paheen. Hän on loistava tähti, joka valaisee tien elämän laajan valtameren poikki, säteillen ansioita, ohjaten esimerkillä.”

“Kun löydät itsesi raivoavien myrskyjen heittelemänä tällä elämän suurella merellä, kaukana maasta, pidä silmäsi kiinnitettynä tähän Tähteen välttääksesi katastrofin. Kun kiusausten tuulet tai koettelemusten kivikot uhkaavat, katso ylös Tähteen, kutsu Mariaa!”
Pyhä Bernard, Missus Est toinen homilia.

Marian Pyhä Nimi.

Marian Pyhä Nimi.

Marian käännöstä “Kuningatar” ehdotti myös pyhä Hieronymus perustaen aramean kielen sanaan mar, joka tarkoittaa “Herraa”. Tämä antaisi sanalle merkityksen “kuningatar”, kuninkaallisessa tai ylhäisessä merkityksessä “Kuningas ja Kuningatar”. Katoliset tunnistaen Mariassa Äidin yksinkertaisen arvokkuuden, yhtälailla kuin Kuningattaren ylhäisyyden lisäsivät majesteetilliseen nimitykseen rakkaudellisen ilmauksen “Madonna”, “Notre Dame”, Meidän Kuningattaremme. Raamatussa Jeesus-lapsi oli Neitsyt Marian ja pyhän Joosefin alaisena, Jumalallisen nöyrtymyksen teko, joka sai pyhän Bernardin kirjoittamaan:

“Kumpaa ihailemme ensin? Jumalan Pojan suunnatonta nöyrtymystä vai Jumalanäidin jumalallista arvokkuutta? Kummatkin ovat ihmeitä, kummatkin hämmästyttäviä. Kun Jumala tottelee naista, on kyseessä nöyryys ilman esikuvaa. Kun nainen johtaa Jumalaansa, on se ylhäistä mittaamattoman ihmeellistä.” Missus Est ensimmäinen homilia.

Erilaiset tulkinnat nimestä Maria sisältävät monia mariaanisia doktriineja ja uskomuksia. “Katkera meri (mara=katkera, yam=meri), pyhän Bonaventuran antaman kuvauksen lisäksi, muistuttaa Seitsemän Surun Kuningattaresta ja miekoista, jotka läpäisivät Hänen sielunsa, Ruthin anopin surusta hänen menetettyään miehen ja kaksi poikaa: “Älkää kutsuko minua Noemi (kaunis), vaan kutsukaa minua Mara (Katkera), koska Kaikkivaltias on täyttänyt minut katkeruudella (Ruut 1:20).”. “Maror” ovat myös katkeria yrttejä, joita asetettiin seetrilautasille Pääsiäisen aikana.

“Valaistu” viittaa pyhän Johanneksen apokalyptiseen kuvaan “Nainen pukunaan Aurinko”, kaksinainen kuva, joka käsittää sekä katolisen kirkon että Marian, Äidin ja Kirkon kuvan. “Valaistua” on kutsuttu myös “Valaisijaksi”, ja kuten pyhä Bernard, pyhä Aelred (k. 1167) yhdistää tämän nimitykseen Stella Maris kirjoituksessaan:

“Tämän takia Tähti on noussut meille tänään: Meidän Kuningattaremme, Pyhä Maria. Hänen nimensä tarkoittaa meren Tähteä; epäilemättä Tähteä merellä, joka on tämä maailma. Tämän takia, meidän tulisi kohottaa katseemme tähän Tähteen, joka on ilmestynyt maan päällä tänään, jotta Hän johdattaa meitä, jotta Hän valaisee meitä, jotta Hän näyttää meille nämä askeleet, jotta tiedämme ne, jotta Hän auttaa meitä nousemaan ylös. Ja tämän takia on kaunis asia, että Maria on asetettu tähän portaikkoon, josta puhumme, sieltä meidän tulee aloittaa kiipeäminen. Kuten evankelista sanoo, Jaakob oli Joosefin, Marian aviomiehen, isä, samoin välittömästi meidän kääntymyksemme hetkellä Hän ilmestyy meille, ottaa meidät Hänen hoivaansa, valaisee meidät Hänen valollaan ja on seuranamme tällä vaivalloisella polulla.” (Saarna 24 Pyhän Marian Syntymäpäivä)

mariaperidootti

Nimelle “Maria” on toinenkin käännös, joka johtuu heprean sansta “mara”, joka tarkoittaa “täyteläinen” tai “lihava”. Idässä kuvaukset lihavuudesta käytettiin viittamaan kauneuteen ja hedelmällisyyteen. Tämän mukaan Kuningattaremme nimi merkitsisi “Kaunista”, mikä sopii hyvin Perisynnittömään Sikiämiseen. (Tota Pulchra Es, Maria! - Olet täysin kaunis, Maria!). Psalmit viittaavat profeetallisesti Kirkkoon tällä tavoin, viitaten Pyhän Hengen hedelmällisyyteen ja henkisiin lahjoihin:

“Basanin vuoret ovat mahtavat, Basanin vuoret ovat korkeat. Miksi te, korkeat vuoret, katsotte karsaasti sitä vuorta, jonka Jumala on halunnut asuinpaikakseen, ikuiseksi asunnokseen?” (Ps. 68:16-17)

Tämä kuva resonoi Jesajan profetiaan ja Herran sanoihin :

“Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. (Jesaja 2:2)… Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella.” (Matt. 5:14)

Psalmit yhtyvät pyhän Johanneksen apokalyptiseen näkyyn esittääkseen Kirkon äidillisen tehtävän, neitseellisen äitiyden, joka heijastaa Kuningattaremme neitseellistä äitiyttä, joka synnyttää uusia “veljiä Kristukselle, uusia tyttäriä ja poikia Marialle.. ” ja lisää lapsia Isä Jumalalle.

“Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta.” (Jn 1: 12-13)

“Herra on perustanut oman kaupunkinsa pyhille vuorille. Hän rakastaa Siionia, sen portteja, enemmän kuin mitään muuta Jaakobin kaupunkia. Kunniakasta on kaikki, mitä sinusta kerrotaan, Jumalan kaupunki!… Herra kirjoittaa kansojen kirjaan: “Hän on syntynyt Siionissa.” Ja kaikki tanssivat ja laulavat: “Sinussa ovat minun lähteeni!”. (Ps 87)

Profetian inspiroituneen tekstin mukaan Kirkko kohotetaan kaikkien mäkien yläpuolelle ja kaikki kansat virtaavat sille. Samoin Kirkon Äiti, Hän, joka profetioi “kaikkien kansojen kutsuvan Häntä siunatuksi”. Toinen Siunatun Neitsyen nimi heijastaa tätä ylhäisyyttä, Taivaan Kuningattaren majesteettia. Nimi on peräisin muinaisesta kanaanilaisesta kirjallisuudesta, jossa sana mrym (lausutaan kuten Maryam), tarkoittaa “korkeutta (jakaen hepren “korkeutta” tarkoittavan sanan “marom” juuren). Tämän tulkinnan mukaan Marian nimi tarkoittaisi “Korkeutta” tai “Ylhäistä”.

Kirjassaan “The wondrous Childhood of the Most Holy Mother of God” (Jumalanäidin ihmeellinen lapsuus) pyhä John Eudes (k. 1680) mietiskelee seitsemäätoista Marian nimen tulkintaa, jotka ovat peräisin pyhiltä Isiltä ja joiltakin opettajilta. Näiden joukossa on “Jumala syntynyt kansastani” (pyhä Ambrosius), “Meren sade, sataen sopivana aikana ja kautena” (pyhä Peter Canisius), “Meren mirhami” (pyhä Jeremias) ja “Maailman myrskyävällä merelle matkaavien toivo” (pyhä Epiphanius). Raamatun, tradition ja historian perusteella Kirkko voi kiittää paljosta Mariaa, Lunastajan Äitiä ja meidän Äitiämme. Marian henkisten lapsien kiitollisuus ja rakkaus ilmenee kauniissa Marian Nimen juhlassa.

Marian Pyhä Nimi.

Marian Pyhä Nimi.

Comments are closed

Uusimmat