Ametisti

Home » Pyhä Gregorios Ihmeidentekijä

Pyhä Gregorios Ihmeidentekijä

Pyhä Gregorios Ihmeidentekijä

Pyhä Gregorios Ihmeidentekijä


Kristus on syntynyt! Pyhän Gregorios Ihmeidentekijän diskurssi Kristuksen syntymästä

Pyhä Gregorios Ihmeidentekijä (Gregorius Thaumaturgus) (213-270) oli Neokesarean piispa.

Kristus on syntynyt! Ylistäkää Häntä!

Me näemme nyt suuren ja ihmeellisen mysteerin. Ilon huudoilla paimenet tulevat ihmiskunnan poikien sanantuojina, eivät mäkisillä laitumilla laumojensa kanssa käyden, ei pellolla lampaiden kanssa kirmaten, vaan ennemmin Daavidin kaupungissa Bethlehemissä henkisiä lauluja julistaen. Korkeimmassa laulavat Enkelit; taivaalliset Kerubit ja Serafit laulavat Jumalan armon ylistystä:”Pyhä, pyhä, pyhä…”
Yhdessä kaikki juhlivat tätä iloista juhlaa, nähden Jumalan maan päällä, ja maan ihmiskunnan taivaissa. Jumalallisen sallimuksen kautta kaikkein kauimmainen on nostettu korkeimmaksi, ja korkein, Jumalan rakkauden ihmiskuntaa kohtaan kautta, on kumartunut alas kaikkein kauimmas, minkä takia Kaikkein Korkein, Hänen nöyryytensä kautta, “on ylennyksessä nöyryyden kautta.” Tänä päivänä suuri juhliva Bethlehem on tullut taivaan kaltaiseksi, välkehtivien tähtien joukossa enkelit laulavat loistosta, ja näkyvän auringon paikalla - on määritelmien tuolla puolen oleva ja mittaamaton Totuuden Aurinko, tehtyään kaiken mikä on olemassa. Mutta kuka uskaltaisi tutkia näin suurta mysteeriä?
“Missä Jumala niin tahtoo, siinä luonnon järjestys kääntyy toisin päin”, ja lait eivät voi estää. Ja niin, sen mikä oli ihmiskunnalle mahdotonta, Jumala pyrki toteuttamaan ja laskeutui, luoden ihmiskunnan pelastusta varten, koska Jumalan tahdossa tämä on elämä koko ihmiskunnalle.

Tänä iloisena päivänä Jumala on tullut syntyäkseen; tänä suurena saapumisen päivänä Jumala on tullut Siksi mikä Hän ei ollut, Hän on tullut Ihmiseksi, niin sanotusti kuin Jumalaisesta otettuna (tosin Hänen Jumalainen Luontonsa ei ole vähentynyt); tullessaan Ihmiseksi, Hän on säilynyt Jumalana. Minkä takia, vaikka Hän kasvoi ja kukoisti, se ei kuitenkaan ollut niin kuin ihmisen voimin saavuttaisi Jumaluuden tai millään ihmisen kyvyllä tulisi Jumalaksi; mutta ennemmin kun Sana, ihmeellisen kestävyyden kautta, kun Hän syntyi ihmiseksi ja manifestoitui muuttumatta, tulematta toiseksi, menettämättä Jumalaista luontoa, joka Hänellä oli aiemmin. Juudeassa uusi Kuningas on syntynyt; mutta tämän uuden ja ihmeellisen syntymän, jonka pakanalliset harhaoppiset ovat uskoneet, juutalaiset ovat torjuneet. Fariseukset ymmärsivät väärin lain ja profeetat. Se mikä niissä oli heille käsittämätöntä, sen he selittivät väärin. Herodes myös pyrki saada tietää tästä uudesta syntymästä, täynnä mysteeriä, mutta Herodes ei tehnyt näin kunnioittaakseen vastasyntynyttä Kuningasta, vaan tappaakseen hänet.

Yksi, joka jätti Enkelit, Arkkienkelit, Valtaistuimet, Herruudet ja kaikki ikuiset ja valoisat henget - Hän yksin tultuaan uutta polkua, saapuu olemassaoloon vioittumattomasta siemenestä neitseellisestä kohdusta. Kaiken Luoja tulee valaistakseen maailman, ei jättäen Enkeleitään orvoiksi, ja Hän ilmestyy Ihmisenä, Jumalasta tulleena.

Ja minä, vaikka en näe Vastasyntyneen luona sen enempää trumpetteja (tai muita musikaalisia instrumentteja), en miekkaa, en kehon koristeita, en myöskään lamppuja tai lyhtyjä, ja nähden Kristuksen kuoron muodostuvan syntyperältään vaatimattomista ja ilman vaikutusvaltaa olevista - se saa minut ylistämään Häntä. Näen puhekyvyttömiä eläimiä ja nuorten kuoroja, kuin jonkinlainen trumpetti, resonoiden laulun kanssa, kuin ottaen lamppujen paikan ja kuin se loistaisi Herran ylle. Mutta mitä sanon siitä mitä lamput valaisevat? Hän on kaikkein suurin Toivo ja Elämä itse, Hän on Pelastus itse.

Siunaus itse, Taivaan Valtakunnan lakipiste. Hän on itse syntynyt uhriksi, jotta voimassa tulisi ilmoille taivaallisten Enkeleiden julistus:”Kunnia Jumalalle Korkeimmassa”, ja Bethlehemin paimenten kanssa lausuttaisiin iloitseva laulu:” Ja maassa rauha, hyvä tahto ihmisille!” Isästä syntynyt, Persoonassaan ja Olemassaolossaan intohimoista vapaa, nyt tavalla kärsimyksistä vapaalla ja käsittämättömällä Hän on syntynyt meille. Ikuista edeltävä syntymä, Hän yksin, joka syntyi ilman kärsimyksiä tietää siitä; nykyinen syntymä, on yliluonnollisesti tunnettu vain Pyhän Hengen armon kautta; mutta kummassakin, ensimmäisessä syntymässä todellisesti ja nykyisessä syntymässä kenoottisessa nöyrtymyksessä, todellisesti ja muuttumattomana Jumala syntyi Jumalasta, mutta Hän - on myös Ihminen, saatuaan lihan Neitsyestä. Yhden Isän korkeimmassa - Hän on Yksi, Yhden Isän Ainokainen Poika, kenoottisessa nöyrtymyksessä Ainutlaatuinen yhdestä Neitsyestä, Yhden Neitsyen Ainokainen Poika.
Jumala ei kärsi tuskaa, syntyessään Jumalasta, ja Neitsyt ei kärsinyt haittaa, koska tavalla henkisellä syntyi Henkinen. Ensimmäinen syntymä - on selittämätön ja toinen - on ilman epäilyksiä, ensimmäinen syntymä oli ilman synnytystuskia ja toinen oli ilman epäpuhtautta. Me tiedämme, Kuka nyt on syntynyt Neitsyestä, ja me uskomme, että Hän on syntynyt Isästä kaiken ikuisuuden edessä.
Mutta minkälainen syntymä se oli, emme toivoisi selittää. En sanoilla yrittäisi puhua tästä, enkä ajatuksissa uskaltaisi lähestyä sitä, koska Jumalainen Luonto ei ole tarkastelun kohde, eikä ajatuksen lähestyttävissä eikä ymmärrettävissä voimattomalle ajattelulle. Tarpeellista vain on uskoa Hänen töidensä voimaan.
Ruumillisen luonnon lait ovat näkyviä: naimisissa oleva nainen tulee raskaaksi ja synnyttää pojan avioliiton tarkoituksen mukaisesti; mutta kun Vihkimätön Neitsyt synnyttää pojan ihmeellisesti, ja syntymän jälkeen pysyy Neitsyenä - silloin on manifestoitunut ja korkeampi ruumillinen luonto. Me voimme ymmärtää mikä on olemassa ruumiillisen luonnon mukaisesti, mutta koskien sitä mikä on luonnon lakien tuolla puolen, me olemme hiljaa, emme pelon takia, vaan enemmän synnistä johtuvan erehtyväisyyden. Me olemme hiljaa, hiljaisessa rauhassa kunnioittaaksemme hyvettä sen ansaitsemalla kunnioituksella ja emme ylittäen (sanan) kaukaisia rajoja, jotta meille armollisesti annettaisiin jumalaiset lahjat.

Mitä sanoa ja mitä julistan? Puhuakseni lisää koskien Neitsyt Synnyttäjästä? Mietiskellä enemmän ihmeellistä uutta syntymää? On mahdollista vain olla ihmeissään, mietiskellessä ihmeellistä syntymää, koska se kääntää ympäri tavalliset luonnon ja asioiden lait ja järjestyksen. (Jumalan) ihmeellisistä töistä voisi sanoa lyhyesti, että ne ovat ihmeellisempiä kuin luonnon työt, koska luonnossa mikään ei luo itseään omasta tahdostaan, vaikka siihen on vapaus: ihmeellisiä, tämän takia ovat Luojan kaikki työt, Hänen, joka on aiheuttanut niiden olemassaolon. Oi, tahraton ja selittämätön mysteeri!
Yksi, joka ennen maailman luomista oli Ainokainen, Vertaamaton, Yksinkertainen, Aineeton on tullut ihmiseksi ja laskeutuu alas (maailmaan)
häviävään kehoon puettuna, jotta Hän olisi näkyvä kaikille. Koska jos Hän ei olisi näkyvä, millä tavalla Hän opettaisi meitä noudattamaan Hänen opetuksiaan ja kuinka Hän johdattaisi meidät näkymättömään todellisuuteen?
Tämän takia Hän tuli avoimesti nähtäväksi, johdattaakseen näkyvän maailman näkymättömään. Paljon enemmän ihmiset pitävät näkökykyään uskottavana luotettavana kuin kuulopuhetta; he luottavat siihen, minkä he näkevät ja epäilevät sitä mitä he eivät näe. Jumala halusi olla näkyvä kehossa, haihduttaakseen ja poistaakseen epäilyjä. Hän halusi syntyä Neitsyestä, ei aloittaa Hänestä jotain tarpeetonta, ja Neitsyt ei tiennyt syitä tähän tapahtumaan, vaan ennemminkin Hänen syntymänsä mysteeri on tahraton hyvyyden teko, jolloin Neitsyt Itse kysyi Gabrielilta :”Kuinka voi olla näin, koska en tunne miestä?” - mihin Hän sai vastauksen:”Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi. ( Luuk. 1:34-35). Mutta millä tavoin Sana, joka oli Jumala, tuli Neitsyestä? Tämä - on selittämätön mysteeri. Kuten kultaseppä, saatuaan metallin, tekee siitä esineen, joka sopii käyttöön, samoin teki Kristus: löytäen Neitsyen tahrattoman sekä hengessä että kehossa, Hän sai Neitsyestä hengenmukaisen kehon, joka soveltui Hänen aikeisiinsa ja asettautui siihen, kuten vaatetukseen. Tänä ihmeellisenä Syntymän päivänä Sana ei ollut peloissaan eikä häpeissään tullessaan neitseellisestä kohdusta, eikä Hän pitänyt arvolleen sopimattomana tulla lihaksi luomistyöstään.
Joten luotu, tehty Luojan asuksi, tulisi arvostaa armon ansaitsevaksi, ja jotta armo tulisi tunnetuksi paljastettuna, johon Jumala hyvyydessään on laskeutunut. Kuten olisi mahdotonta maallisella astialle ilmestyä ennen kuin se on savea savenvalajan käsissä, samoin olisi mahdotonta ihmisluonnon häviävälle astialle uudistua muutoin, tehdä siitä asu Luojalle, joka pukeutui siihen.

Mitä lisää sanoa, mitä kertoa? Uudet ihmeet saavat minut ihmetykseen. Iänkaikkinen on tullut Lapseksi, tehdäkseen ihmisistä Jumalan lapsia. Istuen loistossa Taivaissa, rakkautensa ihmiskuntaa kohtaan, Hän nyt makaa eläinten seimessä. Kärsivä, Aineeton, Selittämätön Yksi on ihmiskäsien kannettavana, sovittaakseen syntisten ja epäoikeudenmukaisen väkivallan ja vapauttaakseen heidät orjuudesta, ollakseen kiedottu kapaloihin ja tullakseen ravituksi Naisen polvilla, jotta häpeä muuttuisi kunniaksi, jumalaton johdatettaisiin loistoon, ja orjantappuroiden tilalla kruunu. Hän on ottanut kannettavakseen minun kehoni, jotta minusta tulee kykenevä pitämään sisälläni Hänen Henkensä - Hän on sovittanut Itseensä (minun luontoni), ollessaan puettuna minun kehooni, ja antaa minulle Hänen Henkensä, jotta minä, antaen ja puolestani saaden, voisin löytää elämän aarteen.

Mitä sanoisin ja mitä julistaisin? “Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel — se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.” ( Matt 1: 23). Tämä sanonta käsittelee ei jotain tulevaisuutta josta voisimme oppia toivomaan, vaan ennemmin se kertoo meille jotain mikä on jo tapahtunut ja se herättää meissä suurta kunnioitusta jotakin, mikä on jo täytetty, kohtaan. Mitä aiemmin sanottiin juutalaisille ja täytettiin heitä vastaan, on nyt keskellämme tapahtuma, josta olemme vastaanottaneet (tämän profetian) , ja omaksuneet sen, ja uskoneet siihen. Profeetta sanoo juutalaisille:”Katsokaa, Neitsyt tulee raskaaksi” ( Isaiah 7:14); kristityille kuitenkin, sanonta välittää teon toteutumisen, todellisen tapahtuman täyden aarrekammion. Juudeassa Neitsyt synnytti, mutta kaikki maailman maat hyväksyivät Hänen poikansa.
Siellä - oli viiniköynnöksen juuri; täällä- totuuden viini. Juutalaiset käyttivät viinipuristinta, ja pakanat ovat maistaneet sakramentaalista Verta; nuo toiset istuttivat vehnänjyvän, ja nämä toiset kukoistavat uskon siemensadosta. Juutalaiset olivat orjantappuroiden kuoliaiksi pistämiä, pakanat ovat täynnä satoa; nuo toiset istuivat epätoivon puun alla, ja nämä - elämän puun alla; nuo ylittivät Lain ohjeet, mutta pakanat korjaavat henkiset hedelmät. Neitsyt synnytti ei Itseään Itsestään, vaan kuten tahtoi Hän, jonka täytyi syntyä. Ei aineellisella tavalla Jumala toimi, ei lihan laille Jumala alistanut Itseään, vaan aineellisen luonnon Herra manifestoi Itsensä ilmestyäksekseen maailmaan ihmeellisellä syntymällä, paljastaakseen voimansa ja näyttääkseen, että tultuaan Ihmiseksi, Hän on syntynyt ei ainoastaan ihmiseksi, - että Jumala on tullut Ihmiseksi, koska Hänen tahdolleen mikään ei ole vaikeaa.

Tänä päivänä Hän on syntynyt Neitsyestä, voitettuaan asioiden luonnollisen järjestyksen. Hän on korkeampi kuin aviovuode ja vapaa tahrasta. Riitti, että Hän, puhtauden opettaja, loistaisi kunniakkaasti, ilmestyäkseen puhtaasta ja tahrattomasta kohdusta. Koska Hän - on Se Sama, Joka alussa loi Aatamin neitseellisestä maasta, ja Aatamista ilman aviovuodetta toi maailmaan hänelle hänen vaimonsa Eevan. Ja kuten Aatami oli ilman vaimoa ennen kuin hänellä oli vaimo, ja ensimmäinen nainen tuotiin maailmaan, samoin tänä päivänä Neitsyt ilman miestä synnyttää Sille Yhdelle, Josta puhui profeetta:”Hän - on Ihminen, kuka on hän, joka voi tuntea Hänet?”. Ihminen Kristus, kirkkaasti ihmiskunnan näkemä, Jumalasta syntynyt, on sellainen, että naiskuntaa tarvittiin tekemään täydelliseksi mieskunta, jotta täydellisesti syntyisi mies naisesta. Ja aivan kuten Aatamista otettiin nainen, ilman vahinkoa ja vähentämättä hänen maskuliinista luontoaan, samoin naisesta ilman miestä tarvittiin tuomaan maailmaan mies, samalla tavoin kuin maailmaan Eevan tuominen, jotta Aatami ei ole ylistetty siinä, että ilman hänen apuaan nainen toisi maailmaan naisen. Täten Neitsyt ilman miehen kanssa asumista synnytti Jumalan Sanan, Ihmiseksi tulleen, jotta samassa määrin saman ihmeen kautta suotaisiin yhtäläinen kunnia yhdelle ja toiselle puolelle - miehelle ja naiselle. Ja aivan kuten Aatamista otettiin nainen hänen pienentymättään, samoin Neitsyestä otettiin keho (Hänestä Syntynyt), missä myöskään Neitsyt ei kärsinyt haittaa. Aatami voi hyvin ja vahingoittumattomana, kun kylkiluu otettiin hänestä; ja samoin ilman vahingoittumista oli Neitsyt, kun Hänestä tuotiin maailmaan Jumala Sana. Tämänkaltaisesta syystä erityisesti sana otti Neitsyestä Hänen lihansa ja Hänen (aineellisen) asunsa, jotta Häntä ei pidettäisi viattomana Aatamin syntiin. Koska ihmisestä synnin pistämänä oli tullut astia ja instrumentti pahalle, Kristus otti Itselleen tämän synnin astian Omaan lihaansa, jotta Luoja yhdistyessään kehoon, se tulisi näin vapautumaan vihollisen pahuudesta, ja ihminen olisi näin puettu ikuiseen kehoon, joka ei ole katoava eikä tuhoutuva koko ikuisuuden aikana.
Hän joka on tullut Jumalaksi-Ihminen on syntynyt, ei kuten tavallinen ihminen on syntynyt- Hän on syntynyt Jumalana, joka on tehty Ihmiseksi, manifestoituen Hänen Oman Jumalaisen voimansa kautta, koska jos Hän olisi syntynyt luonnon yleisten lakien mukaisesti, Sana vaikuttaisi joltain epätäydelliseltä. Tämän takia, Hän syntyi Neitsyestä ja loisti maailmaan; tämän takia, synnyttyään, Hän säilytti vahingoittumattomana neitseellisen kohdun, jotta tähän asti ennenkuulumaton Syntymän tapa tulisi olla meille merkki suuresta mysteeristä.

Onko Kristus Jumala? Kristus on Jumala luonnoltaan, mutta ei luonnon järjestyksen mukaisesti Hän tuli Ihmiseksi. Täten julistamme ja totuuteen uskomme, kutsuen todisteeksi koskemattoman neitsyyden sinetin: kuten kohdun ja neitsyyden Kaikkivaltias Luoja, Hän valitsi ei-häpeällisen tavan syntyä ja tuli Ihmiseksi, kuten Hän tahtoi.

Tänä suurena päivänä, nyt on juhlittavana, Jumala on ilmestynyt Ihmisenä, Pastorina Israelin kansalle, Joka on elävöittänyt koko universumin
Hänen hyvyydellään. Oi rakkaat soturit, loistavat ihmiskunnan sankarit, jotka saarnasitte Bethlehemiä Theofanian ja Jumalan Pojan Syntymän paikkana, jotka olette tehneet tiettäväksi koko maailmalle kaiken Luojan, maaten seimessä, ja osoititte Jumalan sisällä kapeassa luolassa!

Ja niin, me nyt ylistämme iloiten vuosien juhlaa. Aivan kuten tästä lähtien juhlien lait ovat uusia, samoin nyt syntymän lait ovat ihmeellisiä. Tänä suurena päivänä nyt juhlittuna, katkottujen ketjujen, häpäistyn Saatanan, kaikkien demonien paetessa, kaiken-tuhoavan kuoleman on korvannut elämä, paratiisi on auki varkaalle, kiroukset muuttuvat siunauksiksi, kaikki synnit anteeksiannetaan ja paha karkotetaan, totuus on tullut ja he julistavat ilosanomaa täynnä kunnioitusta ja rakkautta Jumalaa kohtaan, taipumuksia puhtaita ja tahrattomia istutetaan, hyve ylennetään maan päällä. Enkelit ovat tulleet yhteen ihmisten kanssa, ja ihmiset ovat rohkeita puhuakseen Enkelien kanssa.
Mistä ja miksi on tämä kaikki tapahtunut? Tästä, että Jumala on laskeutunut maailmaan ja nostanut ihmiskunnan Taivaaseen. On saavutettu tietty kaiken transpositio: Jumala, Joka on täydellinen on laskeutunut maahan, vaikka Luonnoltaan Hän pysyy täysin Taivaissa, myös sinä aikana, kun Hän Hänen kokonaisuudessaan on maan päällä. Hän oli Jumala ja tuli Ihmiseksi, ei kieltäen Hänen Jumaluuttaan. Hän ei tullut Jumalaksi, koska Hän oli aina sellainen Hänen todellisen Luontonsa kautta, mutta Hän tuli lihaksi, jotta Hän olisi näkyvä kaikelle aineelliselle.
Se Yksi, Jota edes Taivaan asukkaat eivät voi katsoa, valitsi Hänen asumuksekseen seimen, ja kun Hän tuli, kaikki Hänen ympärillään pysähtyi. Ja ei minkään muun vuoksi kuin tämän takia Hän makasi seimessä, jotta antaessaan ravintoa kaikille, Hän itse saisi Itselleen vastasyntyneiden ravinnon äidin rinnoista ja tällä siunaisi avioliiton.

Tänä suurena päivänä, ihmiset, jättäen rasittavat ja vakavat asiansa, tulevat nähdäkseen Taivaan loiston, ja he oppivat tähtien välkehdinnästä ja kimalluksesta, että Herra on laskeutunut maan päälle pelastaakseen Hänen luomistyönsä. Herra istuen nopean pilven päällä, lihassa tulee Egyptiin (Isaiah 19:1), näkyvästi paeten Herodesta, samalla teolla, joka inspiroi Isaiahin sanontaa:”Sinä päivänä Israël tulee olemaan kolmas egyptiläisten joukossa”(Isaiah 19:24).

Ihmiset menivät sisälle luolaan, ajatellen ei lainkaan etukäteen, ja siitä tuli heille pyhä temppeli. Jumala meni Egyptiin, muinaisen surun paikkaan sinne tuodakseen ilon, ja synkkään paikkaan luodakseen pelastuksen valon. Niilin vedet olivat tulleet saastuneiksi ja vahingollisiksi sen jälkeen, kun vastasyntyneet hävisivät siihen ennenaikaisella kuolemalla. Egyptissä ilmestyi Se Yksi, Joka yhtenä aikana muutti veden vereksi ja Joka sen jälkeen muutti nämä vedet uudestisyntymän kaivolähteiksi, Pyhän Hengen armolla pesten pois synnit ja transgressiot. Rangaistus tuli kerran egyptiläisten osaksi, koska he erheellisesti vastustivat Jumalaa. Mutta Jeesus on nyt tullut Egyptiin ja on kylvänyt siihen kunnioituksen Jumalaa kohtaan, jotta poistamalla egyptiläisen sielusta sen virheet, heistä tulee Jumalan ystäviä. Joen vedet yhtyivät ansiokkaasti ympäröidäkseen hänen päänsä, kuin kruunu.

Jotta en venyttäisi pituudessa diskurssiamme ja lyhyesti todetakseni mitä on sanottu, me kysymme: millä tavoin kärsimyksistä vapaa Sana tehtiin lihaksi ja tuli näkyväksi, samalla pysyen muuttumattomana Hänen Jumalallisessa Luonnossaan? Mutta mitä sanoisin ja mitä julistaisin? Näen puusepän ja seimen, Vastasyntyneen ja Neitsyt Synnyttäjän, kaikkien hylkäämän, vaikeuksien ja puutteen rasittaman. Katso, mihin nöyryytyksen asteeseen suuri Jumala on laskeutunut. Meidän takiamme “köyhtynyt. Kuka oli rikas?”(2 Kor. 8:9): Hänet laitettiin vain kurjiin kapaloihin, ei pehmeälle vuoteelle. Oi köyhyys, kaiken ylennyksen lähde! Oi puute, paljastaen kaikki aarteet! Hän halusi ilmestyä köyhille - ja köyhistä Hän teki rikkaita; Hän makaa eläinten seimessa - ja Hänen sanallaan Hän saattaa liikkeeseen koko maailman. Hän on kiedottu kuluneisiin kapaloihin - ja hajottaa syntisten siteet kutsuttuaan koko maailman olemassaoloon yksin Hänen Sanallaan.

Mitä vielä minun pitäisi sanoa ja julistaa? Näen vastasyntyneen, kapaloissa ja makaamassa seimessa; Maria, Neitsyt Äiti, seisoo sen vieressä yhdessä Joosefin, Hänen aviomiehekseen, kutsutun kanssa. Hän on kutsuttu Hänen aviomiehekseen , ja Hän - hänen vaimokseen nimessä, mutta niin ja näennäisesti vihittyinä, mutta todellisuudessa he eivät olleet puolisoja,
Hän oli kihlattu Joosefille, mutta Pyhä Henki tuli Hänen ylleen, kuten tästä pyhä evankelista puhui:”Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.” (Luuk. 1:35) ja on Taivaan siemenestä. Joosef ei uskaltanut puhua vastaan. Ja oikeamielinen mies ei halunnut paheksua Pyhää Neitsyttä; hän ei halunnut uskoa mitään synnin epäilystä eikä lausua Pyhää Neitsyttä vastaan loukkaavia sanoja; mutta Poikaa, joka oli syntyvä hän ei halunnut tunnustaa omakseen, koska hän tiesi, että Hän - ei ollut hänestä. Ja vaikka hän oli hämmentynyt ja hänellä oli epäilyksiä, Kuka sellainen Vastasyntynyt voisi olla, ja mietiskeli sitä- sitten hän sai Taivaallisen näyn, Enkeli ilmestyi hänelle ja rohkaisi häntä sanoilla: “Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän Joka tulee syntymään Mariasta kutsutaan Pyhäksi ja Jumalan Pojaksi; Pyhä Henki tulee Tahrattoman Neitsyen ylle ja Kaikkein Korkeimman voima varjoaa hänet.” ( Matt. 1:20-21, Luuk. 1:35). Todellakin Hän tulisi syntymään Neitsyestä, säilyttäen vahingoittumattomana Hänen neitsyytensä. Aivan kuten ensimmäinen neitsyt oli langennut, Saatanan houkuttelemana, niin nyt Gabriel tuo ilosanoman Neitsyt Marialle, jotta neitsyt antaisi suostumuksen sille, että hän olisi Neitsyt ja Syntymälle - syntymän kautta. Kiusausten houkuttelemana, Eeva kerran lausui tuhon sanoja; Maria, puolestaan, hyväksyen ilosanoman synnytti Aineettoman ja Elämääluovan Sanan. Eevan sanojen takia Aatami karkotettiin paratiisista; Sana , Neitsyestä syntyneenä, paljasti Ristin, jonka kautta varas pääsi Aatamin paratiisiin. Vaikka eivät pakanalliset, eivät juutalaiset, eivät ylipapit voineet uskoa, että Jumalasta syntyisi Poika ilman synnytystuskia ja ilman miestä, nyt on tapahtunut niin ja Hän on syntynyt kehossa, kykenevessä kärsimään, samalla säilyttäen vahingoittumattomana Neitsyen kehon.

Näin manifestoi Hän Kaikkivaltiutensa, Neitsyestä syntynyt, säilyttäen Neitsyen neitsyyden vahingoittumattomana, ja Hän syntyi Jumalasta ilman komplikaatiota, synnytystuskia, pahaa tai muuttumattoman Jumalaisen Esenssin hylkäämisen eroa, syntynyt Jumala Jumalasta. Koska ihmiskunta hylkäsi Jumalan, Hänen sijastaan palvoen kaiverrettuja kuvia ihmisistä, Jumala Sana omaksui ihmisen kuvan, jotta karkottaen virheen ja totuuden palauttaen, Hän saattaa unohduksiin idolien palvonnan ja Hänelle itselleen annettaisiin jumalallinen kunnia, koska Hänelle kuuluu kaikki loisto ja kunnia iänkaikkisesta iänkaikkiseen.

Aamen!

i-grande-570-la-vierge-marie-et-son-enfantnet

Käännös englannista, lähde:

http://oca.org/news/archived/christ-is-born-the-nativity-discourse-of-st.-gregory-thaumaturgusPyhä Gregorios Ihmeidentekijä, Gregorios Thaumaturgus

Gregorios oli kotoisin Neokesarean kaupungista, ja hänen nimensä oli Theodorus ennen kuin hän kääntyi kristilliseen uskontoon. Hänen aateliset, mutta idoleja palvoneet vanhempansa lähettivät hänet opiskelemaan Alexandriaan, jossa oli tuolloin itämaiden kuuluisin akatemia. Hänellä oli erinomainen henki, ja hän edistyi ihmeellisesti tieteissä. Nähdessään filosofeja lukemalla, että heidän mielipiteensä olivat hyvin erilaisia ja hyvin vastakkaisia keskenään, hän etsi muualta totuutta; ja, taivaallisen valon suojelemana, hän löysi sen lopulta Jeesuksen Kristuksen uskonnosta. Pyhä Gregorios Nyssalainen sanoi, että hän oli aiemmin noudattanut niin suurta itsekieltäymystä, että hän ei tuonut pyhälle Kasteelle yhtäkään tahraa sovitettavaksi.
Tultuaan hyvin taitavaksi luonnontieteissä hän yritti Pyhien Kirjoitusten opiskelua. Ja, koska Origenestä pidettiin kaikkein valaistuneimpana tohtoreista tässä asiassa, hänestä tuli Origeneen oppilas Kesareassa. Vietettyään viisi vuotta tässä kuuluisassa koulussa Pyhimys teki useita pitkiä matkoja parantaakseen kreikan ja latinan taitojaan.
Lopulta hän palasi Neokesareaan, joka oli hänen maansa ja paikka, jossa oli kaikki hänen omaisuutensa. Silloin, sen sijaan, että olisi jakanut muille henkensä rikkaat aarteet, joita hänen sielunsa ja henkensä olivat täynnä, hän lähti maailmasta, jossa pelkäsi menettävänsä ne, ja vetäytyi yksinäisyyteen.
Se ei kestänyt kuitenkaan kauaa; koska hänen poikkeukselliset ansionsa olivat hyvin tunnettuja, Phedima, Amassen piispa, päätti ylentää hänet piispan asemaan ja antaa hänen huolekseen Neokesarean kirkon, pitäen tätä kaupunkia, joka oli täynnä idolien palvojia, olevan aatelisuutensa kautta yhtä vaikutusvaltaisen sekä oppinsa ja uskonsa kautta yhtä ylhäisen pastorin tarpeessa. Saatuaan tietää tästä päätöksestä Pyhimys lähti pakoon ja vetäytyi vielä kauemmas yksinäisyyteen. Phedima etsi häntä, mutta nähdessään, että hän pelastui tarkkuutensa ansiosta paeten yhdestä autiomaasta toiseen, Pyhän Hengen erinomaisen liikkeen työntämänä, Phedima vihki hänet asemaan hänen poissaollessaan, luottaen Jumalan antavan hänen sielulleen piispallisen luonteen samalla, kun piispa lausui kaukana hänestä pyhittämisen. Tämä teko ilman esimerkkiä, joka merkitsi täysin jumalallista kutsumusta, sai Gregorioksen päättelemään, että oli Jumalan tahto, että hän pitäisi huolta Neokesarean kirkosta, missä ei ollut vielä kuin seitsemäntoista kristittyä. Hän pyysi kuitenkin hieman aikaa opiskellakseen ennen kuin saarnaisi muille. Eräänä yönä, kun hän mietiskeli kristillisiä totuuksia, apostoli pyhä Johannes ilmestyi hänelle taivaallisen vanhuksen muodossa, ja vielä ihmeellisempänä ilmestyneen Hyvin Pyhän Neitsyen pyynnöstä apostoli selitti Gregoriokselle Hyvin Pyhän Kolminaisuuden mysteerin ja saneli hänelle uskontunnustuksen, jonka pyhä piispa säilytti muistissaan ja jonka hän jättänyt meille kallisarvoisin kommentaarein.
Palatessaan piispalliseen kaupunkiinsa hän ajoi pois pelkällä läsnäolollaan, sateen aikana, demonit temppelistä, jossa palvottiin idoleja. Idolienpalvojien pappi, ihmeestä hämmästyneenä, pyysi kääntyäkseen häneltä kahta muuta tekoa: että Gregorios kutsuisi demoneja hetkeksi takaisin ja siirtäisi yhtä suurta kiveä paikaltaan. Hän tuli kuulluksi, ja hänestä tuli kristitty, joka seurasi Thaumaturgia ja josta tuli kirkon diakoni. Tieto näistä ja monista muista ihmeistä oli kulkenut Gregorioksen edellä Neokesareaan, jossa hänet vastaanotettiin hyvin suurella kunnioituksella ja häntä kohdeltiin vieraanvaraisesti. Hän hyötyi tästä käännyttämällä suuren joukon pakanoita, jotka antoivat avokätisesti varoja kirkon rakentamiseen.
Kerrotaan, kuinka hän rakentaakseen kirkon siirsi saarnansa voimalla vuoren, joka oli kirkon ulkosivun kauneuden esteenä.
Kirkko oli ainoa ehjänä säilynyt rakennus suuressa maanjäristyksessä, joka tapahtui paljon myöhemmin ja joka raunioitti kaikki idolien temppelit ja suuren osan kaupungin taloista. Tämä ihme, joka oli seurausta Gregorioksen uskosta, vaikutti paljon siihen, että neofyytit omaksuivat kristinuskon ja houkutteli pakanoita, kasvattaen meidän Herramme laumaa.
Sairaiden parannus, demonien riivaamien vapauttaminen ja suuri joukko muita ihmeitä joita hän teki jatkuvasti, antoivat hänelle niin luottamuksellisen suhteen kaikkiin henkiin, että kaupungissa ei tehty mitään ilman, että häneltä kysyttäisiin. Häntä pyydettiin välittämään kaikissa erimielisyyksissä; ja hän antoi päätöksensä vertaansa vailla olevalla maltilla.
Deciuksen kristittyjen vainojen aikana pyhä Gregorios, Pyhän Hengen innoittamana, vetäytyi, marttyyriuden janosta huolimatta, valvoakseen, kannustaakseen laumaansa ja rukoillakseen heidän puolestaan. He etsivät häntä tappaakseen hänet, ja he menivät sinne, missä hän oli; mutta Jumala teki hänestä näkymättömän. Pyhä Gregorios neuvoi kumppaneitaan nostamaan kätensä kohti taivasta, ja he muuttuivat puiksi, joiden ohi vainoajat kulkivat. Nostaen katseensa taivaaseen uskontaistelujen aikana hän saavutti voiton Neokesarean uskoville. Yksikään ei pettänyt Jeesuksen Kristuksen uskoa. Deciuksen kuoleman jälkeen hän palasi episkopaaliseen kaupunkiinsa, keräsi Marttyyrien jäännökset ja asetti juhlapyhiä heidän kunniakseen. Ruton puhjettua hän pelasti kansansa rukoilullaan. Tämä ihme avasi idoleja palvoneen joukon silmät, ja he omaksuivat kristinuskon. Pyhä Gregorius paloi innosta katolisen uskon puhtautta kohtaan. Goottien Pontuksen sotaretken jälkeen hän kirjoitti erinomaisen opetuskirjeen, jota kreikkalaiset kutsuivat kanoniseksi. Baronius piti sitä niin kauniina ja historialle välttämättömänä, että liitti sen Annaaleihinsa.
Vuonna 266 hän auttoi Antiokian konsiilissa, jossa harhaoppinen Paul, Samosaten piispa, joka kielsi Jeesuksen Kristuksen jumalallisuuden, tuomittiin pannaan. Palatessaan tästä Synodista, hän sai ilmestyksen, jonka mukaan hänen kuolemansa oli lähellä. Hän yritti kuitenkin ennen tätä vierailla vielä yhden kerran hiippakunnassa, nähdäkseen missä tilassa oli lauma, josta hän oli vastuussa sielujen Kaikkivaltiaalle Pastorille. Ei ollut jäljellä kuin seisemäntoista henkilöä, jotka olivat pysyneet pakanoina. Ennen kuolemaansa hän pyysi ystäviltään, että he eivät hautaisi häntä yksityiseen hautaan, vaan tavalliseen ja julkiseen hautaan, koska kuten hän ei ollut halunnut elämänsä aikana oikeaa taloa tehdäkseen siitä asumuksensa, ei ollut oikein, että hänen ruumillaan kuoleman jälkeen olisi erilaista hautaa kuin muilla. Uskotaan, että hän kuoli 17. marraskuuta, armon vuonna 266.

Hänen haudallaan on tapahtunut suuria ihmeitä. Ja kirkko, jossa hän lepää, on aina säästynyt maanjäristyksiltä, jotka ovat useita kertoja raunioittaneet melkein koko kaupungin. Hän on jättänyt kirkkoon oppineisuutensa merkkejä useisiin teoksiin; hän on tehnyt parafraasin Saarnaajan kirjaan, mitä pyhä Jerome on kutsunut lyhyeksi ja käytännölliseksi. Hänen kunniakseen luetaan homiliat Pyhälle Neitsyelle, dissertaatio sielusta ja joitakin muita teoksia, mutta vanhat kirjailijat eivät sano näistä mitään. Hänen muistonsa on kirjattu kaikkiin martyrologioihin. Rufin ja Usnaval nimittävät häntä marttyyriksi, kreikkalaiseen tapaan, koska hän kärsi elämänsä aikana paljon Evankeliumien tähden. Pyhä Gregorius Nyssalainen kirjoitti hänen elämästään.

Pyhä Gregorios suojelee vainottuja, asunnottomia, telttailevia, sateella, Pyhän Neitsyen ilmestyksiä mietiskeleviä.

Comments are closed

Uusimmat