Ametisti

Home » Marian Taivaaseenastuminen

Marian Taivaaseenastuminen

Neitsyt Marian Taivaaseenastuminen, Peter Paul Rubens.

Neitsyt Marian Taivaaseenastuminen, Peter Paul Rubens, 1626.


Neitsyt Marian Taivaaseenastumisen juhla 15. elokuuta

Neitsyt Marian taivaaseenastuminen on traditioon perustuva katolisen kirkon dogmi, jonka mukaan Maria on kuoltuaan noussut sieluineen ja ruumineen taivaaseen. Marian taivaaseenastumisen juhlaa vietetään vuosittain 15. elokuuta.

Pyhä Efraim esitti ajatuksen, jonka mukaan Marian ruumis oli säilynyt vahingoittumattomana kuoleman jälkeen.
5. vuosisadalta peräisin olevan apokryfikirjoitukseen Transitus Mariae liittyvän tradition mukaan Maria oli nähnyt Öljymäellä enkelin, joka ojensi hänelle Elämänpuun oksan ja ilmoitti hänelle lähestyvästä kuolemasta. Maria palasi kotiinsa ja kertoi ilmestyksestä. Ihmeenomaisesti apostolit palasivat eri paikoista, joissa he olivat saarnaamassa, ja ympäröivät Marian. Jeesus ja enkelit ilmestyivät vastaanottamaan Marian sielun, jonka Jeesus antoi arkkienkeli Mikaelille. Apostolit veivät Marian ruumiin hautaan Öljymäen juurelle. Muutamaa päivää myöhemmin Jeesus ilmestyi uudelleen ja vei Marian ruumiin Paratiisiin, jossa hänen kehonsa ja sielunsa yhdistyivät.
Johannes Damaskuslainen on kirjoittanut Jerusalemin kirkon traditiosta. Jerusalemin piispan Juvenaliksen mukaan Maria oli kuollut ympärillään kaikki apostolit lukuunottamatta Tuomasta. Muutamaa päivää myöhemmin Tuomas saapui paikalle ja pyysi saada nähdä haudan, jonka apostolit löysivät tyhjänä. He päättelivät Marian ruumiin nousseen Taivaaseen.
Toisen, 9. vuosisadalla ensimmäisen kerran mainitun tradition mukaan Maria kuoli Efesoksessa luonaan apostoli Johannes, jolle Jeesus oli antanut äitinsä ristillä.

Neitsyt Maria, Taivaan Kuningatar.

Neitsyt Maria, Taivaan Kuningatar.

“Taivaalla näkyi suuri tunnusmerkki: nainen, jolla oli pukunaan aurinko, kuu jalkojen alla ja pään päällä seppeleenä kaksitoista tähteä. Hän oli raskaana ja huusi tuskissaan synnytyspolttojen vaivaamana.” (Ilmestyskirja)

Rukous Marialle Taivaaseenastumisen juhlapäivänä

“Iloitkaa, ylhäinen Kuningatar ja Taivaan Valtiatar, iloitkaa ylimmässä korkeudessa, teidän ihmeellisestä etuoikeudestanne, vertaansa vaillla olevasta loistosta ja olkaa ikuisesti täydellisen onnellinen. Kuitenkin, Oi hyvä ja hellä Äiti, pyydän teiltä, että te hyväntahtoisesti tältä loiston valtaistuimelta , jolla istutte, laskette minuun armollisen katseenne. Mitä lähempänä olette armojen lähdettä, sanoo pyhä Alphonse Liguori, sitä enemmän voitte välittää niitä minulle, ja koska kerran Taivaassa tiedätte paremmin kärsimykseni, teillä täytyy yhtälailla olla enemmän sääliä minua kohtaan ja suojella minua enemmän; katsokaa siis minuun ja suojelkaa minua.
Oi hellä Äitini, katsokaa millaisille myrskyille ja kuinka suurille vaaroille altistun joka päivä; voi! minun täytyy kestää niitä niin kauan kuin kestää elämäni täällä alhaalla. Ah! Onnellisen kuolemanne ja loistokkaaan Taivaaseenastumisenne ansioilla, antakaa minulle pyhä kestävyys Jumalan rakkaudessa, jotta lähtiessäni tästä elämästä armon tilassa, saavun yhtenä päivänä perille Taivaaseen suutelemaan minä myös äidillisiä jalkojanne, liittyäkseni taivaallisiin henkiin, ylistääkseni teitä heidän kanssaan ja juhlimaan loistoanne, kuten te ansaitsette.”

Marian Taivaaseenastumisen novena

Pyhän Alphonse Liguorin mukaan Marialle omistautuneet kristityt juhlivat huolellisesti ja odottaen hänen juhliensa novenia, ja tänä aikana pyhä Neitsyt kaikella rakkaudellaan heitä kohtaan antaa heille mittaamattomasti kaikkein erityisimpiä armolahjoja. Jeesus Kristus lupasi eräänä päivänä pyhälle Gertrudelle vastaanottavansa erityisellä rakkaudella kaikki heidät, jotka valmistautuvat juhlimaan omistautuen Taivaaseenastumisen juhlaa. Sama pyhimys näki toisen kerran pyhän Neitsyen viitan alla suuren joukon sieluja, joita pyhä Neitsyt katsoi rakkaudellisesti; hän ymmärsi, että nämä olivat he, jotka olivat edeltävinä päivän valmistautuneet hartailla harjoituksilla juhlimaan Taivaaseenastumista. Kaikista Marian kunniaksi asetetuista juhlista loistavin on Taivaasenastumisen juhla, jota voidaan pitää hänen elämänsä maan päällä lopun tiivistelmänä ja kruununa ja joka pitää sisällään neljä suurta mysteeriä: hyvin pyhän Neitsyen kuoleman, hänen ylösnousemuksensa, Taivaaseenastumisensa sieluineen ja ruumiineen ja hänen kruunaamisensa Taivaassa. Hän myös jakaa armolahjoja ja suosionosoituksia suuremmassa määrin kuin koskaan. Minun tulee siis valmistautua odottaen novenalla, jonka aikana teen seuraavat harjoitukset:
1, Joka päivä, jos voin, avustan omistautuen Messussa, kiittääkseni ihailtavaa Kolminaisuutta armoista, joita hän on välittänyt Marialle, etenkin hänen loistavan Taivaaseenastumisensa päivänä ja tässä tarkoituksessa toistan rukoukset edeltävänä päivänä. Tämä Messun uhraus, jossa muistan armoja, joiden kohteena Maria on ollut, on hänelle hyvin mieluisa, kuten hän itse on kertonut pyhän Alphonsen mukaan; todellakin, ollen kykenemätön riittävästi antamaan tunnustusta kaikista suosionosoituksista, joita Herra hänelle on antanut, pyhä Neitsyt katsoo tyytyväisenä kuinka hänen lapsensa auttavat maksamaan tämän velan.
2, Pyrin vierailemaan Marian luona kirkossa, joka on hänelle omistettu tai ainakin hänen kuvansa edessä ja toistan omistautuen 12 Ave Mariaa, kunnioittaen kahtatoista hyvettä, joita hän on harjoittanut elämänsä aikana ja joiden ansiosta hän on Taivaaseenastumisen päivänä saanut 12 tähden kruunun. P. Rossignolin mukaan hän on kertonut useita kertoja, että tämä tapa on hänelle hyvin mieluisa.
3, Tämän novenan aikana lähestyn pyhää Ehtoollista niin usein kuin ohjaajani sen minulle sallii, kunnioittaakseni Mariaa Äitiäni, antaen hänelle Jeesuksen Sydämen, kun minulla on se itsessäni. P. Segneri vakuuttaa, että emme voi paremmin kunnioittaa Mariaa kuin Jeesuksen kautta.
4, Harjoitan näiden päivien aikana erilaisia hyveellisiä tekoja, sisäistä ja ulkoista itsekieltäymystä muodostaakseni kuin kukkakimppuja, jotka ojennan pyhälle Neitsyelle hänen juhlansa päivänä. Maria, niin hyvä ja niin rakastava, ei jätä korvaamatta suureellisesti näitä uhrauksia, joita hän tervehtii ja vastaanottaa suosiollisesti.
5, Vietän nämä päivät, jos mahdollista, kuin retriitissä. Pidättäydyn erityisellä huolella kaikesta mikä voisi aiheuttaa pienimmänkin tuskan Jeesuksen jumalalliselle Sydämelle ja Marian, hyvän Äitini, Perisynnittömälle Sydämelle.

Lopulta, juhlapäivänä, ehtoollisen jälkeen, omistaudun erityisesti Marian palvelukseen, kuten olen tehnyt sen aiemminkin; valitsen hänet uudellleen Kuningattarekseni, Puolustajakseni ja Äidikseni ja uudistan päätöksen kunnioittaa, rakastaa ja palvella häntä paremmin tulevaisuudessa. Muiden Marian juhlapäivien valmistautumisen aikana noudatan, siinä määrin kuin mahdollista, samoja harjoituksia.

Novenan rukous

On hyvin mieluisaa Marian Perisynnittömälle Sydämelle, jos novenan jokaisena päivänä lausut omistautuen rukoukset tervehtiäksesi ja kiittääksesi Hyvin Pyhää Kolminaisuutta etuoikeuksista, jotka hän myönsi Marialle Taivaaseenastumisen päivänä.

“Palvon teitä, ikuinen Isä, koko taivaallisen hovin kanssa, Herranani ja Jumalanani, ja kiitän teitä loputtomiin kaikista armoista, suosionosoituksista, joita olette antaneet hyvin Pyhälle Neitsyt Marialle, rakastetulle tyttärellenne. Kiitän teitä erityisesti voimasta, jolla olette täyttäneet hänet hänen Taivaaseenastumisessaan. Pater, Ave Maria, Gloria.

Palvon teitä, ikuinen Poika, koko taivaallisen hovin kanssa, Jumalanani ja Pelastajanani, ja kiitän teitä loputtomiin kaikista armoista, kaikista suosionosoituksista, joita olette antaneet hyvin Pyhälle Neitsyelle, rakastetulle Äidillenne. Kiitän teitä erityisesti korkeasta viisaudesta, jolla olette hänet kaunistaneet hänen Taivaaseenastumisessaan. Pater, Ave Maria, Gloria.

Palvon teitä, Pyhä Henki, Jumalanani ja Herranani, kiitän teitä loputtomasti kaikista armoista ja kaikista suosionosoituksista, jotka olette antaneet pyhälle Neitsyelle, hyvin rakastavalle puolisollenne. Kiitän teitä etenkin täydellisestä ja jumalallisesta rakkaudesta, jolla olette sytyttäneet hyvin puhtaan ja hyvin Pyhän Sydämensä hänen Taivaaseenastumisessaan. Pyydän teiltä nöyrästi, tahrattoman puolisonne nimessä, antamaan anteeksi kaikki synnit, joita olen tehnyt ensimmäisestä hetkestä, jona olen alkanut teitä loukkaamaan nykyhetkeen asti. Kadun niitä koko sydämestäni, ja olen vakaasti päättänyt kärsiä ennemmin kuoleman kuin loukata uudelleen teidän jumalallista Majesteettianne. Rakastetun puolisonne hyvin suurilla ansioilla ja tehokkaalla suojeluksella, olkaa hyvä, pyydän teiltä, antakaa minulle teidän armonne ja jumalallisen rakkautenne hyvin arvokas lahja. Antakaa minulle myös, pyydän teiltä, erityiset valot ja turvat sillä tavoin kuin teidän ikuinen Kaitselmuksenne haluaa pelastaa minut ja ohjata minut Marian luokse. Pater, Ave Maria, Gloria.”

Neitsyt Marian Taivaaseenastuminen, Michel Sittow, n. 1500.

Neitsyt Marian Taivaaseenastuminen, Michel Sittow, n. 1500.

Elokuu on omistettu Neitsyt Marian Taivaaseenastumisen sekä Marian Perisynnittömän Sydämen kunnioittamiselle.

Kunnianarvoisa Maria Villani, dominikaaninunna Napolissa, harjoitti seuraavaa omistautumista joka päivä.

“Terve Herrani Jeesuksen Kristuksen, Marian rakastetun Pojan, Pyhä Sydän. Annan teille pyhän Äitinne hyvin puhtaan Sydämen, yhdessä kaikkien hänen teihin maan päällä kohdistamiensa hellyydenosoitusten kanssa. Kiitän teitä kaikista armoista, kaikista etuoikeuksista, joilla olette rikastuttaneet hänen neitseellisen ja Perisynnittömän Sydämensä. Terve Maria, Armoitettu, Jumala kanssasi. Siunattu Sinä naisten joukossa, ja siunattu on kohtusi hedelmä, Jeesus. Pyhä Maria, Jumalan Äiti, rukoile meidän syntisten puolesta, nyt ja kuolemamme hetkellä. Aamen.

Terve, Marian hellä Sydän. Annan teille Jeesuksen, ainoan Poikanne, jumalaisen Sydämen. Kiitän teitä hellyydenosoituksista, joilla olette sen ympäröineet. Siunaan teitä, Neitsyt Marian jumalallinen Poika, armoista, joiden puolesta olette uhrautuneet antaaksenne ne rakastetun Äitinne Sydämelle. Terve Maria,…

Terve, Jeesuksen ja Marian Pyhät Sydämet, palvon teitä kaikkein nöyrimmällä kunnioituksella. Rakastettava Jeesus, pyhä Neitsyt Maria, anna teille sydämeni, yhdessä teidän rakastettavien Sydämienne kanssa; yhdessä, oi Maria, teidän Sydämenne kanssa, kaikkein läheisimmin teidän jumalaisen Poikanne Jeesuksen Sydämeen yhdistyneen; yhdessä Oi Jeesus, teidän Sydämenne, kaikkein läheisimmin Äitinne Marian Sydämeen yhdistyneen. Terve Maria,…”

Sisar Maria Villani, kuuluisa hyveellisyydestään ja hellästä omistautumisestaan Taivaan Kuningattarelle, jolta hän sai erityisiä suosionosoituksia, kutsui Mariaa näillä rukouksilla myös Taivaaseenastumisen päivänä, jolloin jumalallinen Neitsyt ilmestyi hänelle säteillen loistoaan. Hän kiitti palvelijatartaan tämän uhrauksista ja kunnioittavista tervehdyksistä ja lupasi antaa hänelle Poikansa kautta kaikki armot, joita hän pyytäisi. Nunna, joka omistautuessaan tunsi sanoinkuvaamatonta katumusta ja hellyyttä ja joka paloi lähimmäisenrakkautta, pyysi, että kaikki, jotka noudattivat samaa hartaudenharjoitusta kuin hän, tuntisivat saman rakkauden ja katumuksen tunteet kuin hän. Pyhä Neitsyt lupasi tämän ja lisäsi:” En lupaa ainoastaan sen mitä pyydät, vaan elämässä ja kuolemassa, suojelen erityisesti heitä, jotka kunnioittavat minua tällä omistautumisella; pelastan heidät kaikesta sisäisestä ja ulkoisesta vaarasta ja annan heidän aina tuntea suojelukseni vaikutukset.”
Nämä puheet täyttivät nunnan sydämen ilolla ja lohdutuksella, ja hän suositteli harjoitusta monille uskoville. Lisäksi hän mainitsi sen kirjoituksissaan, kuten voimme nähdä kirjassa Taivaallinen Koulu, kappale XII ja hänen Elämässään, joka painettiin Bolognassa 1682 ja siinä, joka julkaistiin Napolissa 1717.

Neitsyt Marian Taivaaseenastuminen (Assunta), Tizian, 1516-18.

Neitsyt Marian Taivaaseenastuminen (Assunta), Tizian, 1516-18.

Maria-Magdalena de Pazzin puhe ekstaasissa Taivaaseenastumisen muistopäivän lähestyessä

“Oi hyvin hellä Maria, kuinka te olette puhdas ja kuinka te olette kaunis! Hellä katseenne hurmaa enkelit, lohduttaa syntisiä ja täyttää luodut ilolla ja onnella. Oi Maria, silmienne kauneudesta iloitsee koko Paratiisi.
Taivaaseen noustessanne, Oi Maria, te jätätte Paratiisin maan päälle, koska kerran te jätätte tänne ainutlaatuisen siveellisyyden mallin, joka verrattuna kaikkiin muihin tiloihin, on Paratiisi maan päällä. Kuten Taivaaseen ovat suljettuina kaikki täydellisyydet, kaikki armot ja kaikki hyveet; samoin neitseyden tilassa on kaikki hyveen täydellisyys, jonka voi täällä saavuttaa.
Oi Maria, nousitte iloitsemaan kohtunne hedelmästä! … Kuinka paljon suosionosoituksia voi ylhäinen Neitsyt antaa luoduille! mutta voi! heillä ei ole riittävästi kestävyyttä pyytää niitä.
Oi Maria, mitä voin teille tarjota ja teille antaa, mikä olisi teille mieluista? Annan teille ainokaisen Poikanne jumalallisen Sydämen; onko Hän teille kaikkein arvokkain lahja?
Oi Maria, rakastettava Maria, teidät on nostettu Taivaaseen; kuinka te olette loistava, Oi Maria! Te olette ovi, jonka kautta meillä on pääsy taivaalliseen isänmaahan ja jonka kautta Jumala on laskeutunut maan päälle. Oi Maria, kukaan ei ole ikinä kärsinyt yhtä julmaa marttyyriutta kuin te ainokaisen Poikanne Kärsimyksen aikana. Te olette Neitsyt ja marttyyri, puoliso, äiti, ja tytär, kyyhkynen. Oi kuinka tunnette iloa ainokaisen Poikanne syleilyssä! Kuinka paljon armolahjoja, oi Maria, meille on annettu Taivaaseenastumisenne myötä!”

Hän kruunasi hengellisesti Marian, sielu, joka uhrasi kaikki ainutlaatuisen Neitsyen ansiot, kaikki ylistykset, joiden kohteena oli ollut hänen loistava sielunsa ja kaikki Pyhien ansiot, aikeenaan lisätä hänen jo erinomaista kunniaansa; tällä tavoin hän yhdistyi Sanaan kruunatakseen Marian. Kuka voisi kertoa ja ymmärtää kuinka tämä uhri tuotti hänelle iloa!

Neitsyt Marian kruunaaminen Taivaassa, Fra Angelico, 1437-1446.

Neitsyt Marian kruunaaminen Taivaassa, Fra Angelico, 1437-1446.

Hyvin pyhä Neitsyt osoitti puheensa kunnianarvoisalle Jeesuksen sisar Marialle:” Tyttäreni, haluan sinun tuntevan suurenmoisen etuoikeuden, jonka jumalallinen Poikani minulle antoi hetkellä, jolloin lähdin maan päältä. Tiedät kuinka jumalallinen Majesteetti antoi minun vapaasti valita kuoleman tai siirtymisen suoraan maallisesta elämästä ikuisen onnen ja autuuden näkyyn; siinä määrin, että jos olisin kieltäytynyt kuolemasta, Kaikkein Korkein olisi vahvistanut valintani, koska synti ei ole ikinä pitänyt minua otteessaan, ei minun myöskään täytynyt kärsiä rangaistusta, joka oli kuolema. Mutta valitsin vapaaehtoisesti seuraavani ja imitoivani jumalaista Poikaani, joka halusi täyttää Jumalan oikeuden ihmisten syntien takia Kärsimyksellään ja kuolemallaan.
Hän oli niin tyytyväinen valintaani, että hän korvasi sen välittömästi suostuen pyyntööni, suurenmoiseen suosionosoitukseen kaikille Kirkon lapsille, että otan kuoleman hetkellä erityiseen suojelukseeni kaikki palvelijani, jotka kutsuvat minua ja valitsevat minut puolustajakseen Jumalan edessä, onnellisen kuolemani muistoksi, tämän kuoleman, jota olen pyytänyt imitoidakseni jumalallista Poikaani, puolustan heitä demonia vastaan, autan ja suojelen heitä, lopulta esittelen heidät ylimmässä Armollisuuden tribunaalissa ja rukoilen heidän puolestaan.
Tämän takia Herra on antanut minulle uuden suosionosoituksen, ja hän on vakuuttanut minulle antavansa palvelijoilleni suuren suojeluksen, olkoon se kuolla pyhästi tai elää puhtaammin, jos he ennen elämänsä loppuun saapumista kutsuvat minua kunnioittaakseen arvokasta kuolemaani.
Haluan siis, tyttäreni, että tästä lähtien muistat sitä jatkuvasti hartaalla ja luottavaisella omistautumisella ja et lakkaa siunaamasta, kunnioittamasta ja ylistämästä Kaikkivaltiasta, joka on halunnut toteuttaa kanssani näin paljon ihmeitä kaikkien ihmisten hyväksi.”

Omistautuminen Marian seitsemälle ilolle Taivaassa

Pyhällä Thomas Canterburylaisella oli tapana lausua joka päivä enkelin tervehdys, Angelus, kunnioittaakseen Marian maan päällä kokemia seitsemää iloa.
Mutta yhtenä päivänä Neitsyt ilmestyi hänelle: ” Thomas”, sanoi Neitsyt hänelle:” omistautumisenne on minulle hyvin mieluisaa, mutta minkä takia, ette rukouksissanne muista kuin ne ilot, jotka olen tuntenut maan päällä? Tästä lähtien, ajatelkaa myös yhtä lailla niitä, niitä, jotka peittivät minut Taivaassa, koska lohdutan kaikkia heitä, jotka kunnioittavat näitä kahdenlaisia iloja. Täytän heidät ilolla ja esittelen heidät pojalleni kuoleman hetkellä.”

Miellyttääkseni hyvän Äitini Sydäntä, toistan oktaavin jokaisena päivänä hänen taivaassa tuntemiensa seitsemän ilon muiston.

1, Onnittelen teitä, Pyhän Hengen Puoliso, ilosta, jonka tunnette Paratiisissa nähdessänne teidät nöyryytenne ja neitsyytenne enkelikuorojen yläpuolelle nostamina. Ave Maria, …

2, Onnittelen teitä, Oi Jumalan Äiti, onnesta, jonka tunnette Paratiisissa, kun näette loistonne kaunistavan ja valaisevan säteilyllään Taivaan kuten Aurinko valaisee säteilyllään koko maailman. Ave Maria, …

3, Onnittelen teitä, Oi Jumalan Tytär, ilosta, jonka tunnette Paratiisissa nähdessänne kaikkien Enkelien ja Arkkienkelien, Valtaistuinten ja Herruuksien ja kaikkien onnellisten Henkien hierarkioiden kunnioittavan Teitä, tunnustan teidät Luojani Äidiksi ja noudatan pienintäkin merkkiänne. Ave Maria, …

4, Onnittelen teitä, Oi hyvin Pyhän Kolminaisuuden Palvelijatar, onnesta, jonka teille on antanut Paratiisissa tapa, jolla Jeesus on heti antanut teille armolahjat, joita häneltä pyydätte. Ave Maria, …

5, Onnittelen teitä, ylhäinen Prinsessa, siitä, että te yksin olette ansainneet istua jumalaisen Poikanne oikealla puolella, hänen, joka istuu ikuisen Isänsä oikealla puolella. Ave Maria, …

6. Onnittelen teitä, syntisten Toivo, kärsivien Suoja, suuresta ilosta, jonka tunnette Taivaassa, koska ikuinen Isä antaa kaikille heille, jotka ylistävät teitä ja kunnioittavat teitä, armonsa tässä maailmasssa ja säteilevän loistonsa toisessa maailmassa. Ave Maria, …

7, Onnittelen teitä, Oi Äiti, Puoliso ja Jumalan Tytär, siitä, että kaikki armot, kaikki ilot, kaikki onnet ja kaikki suosionosoitukset, joista iloitsette Paratiisissa eivät ikinä vähene, vaan ainoastaan kasvavat tuomion päivään asti ja kestävät koko ikuisuuden ajan. Ave Maria, …

Taivaaseenastumisen muistopäivän saarna, Bossuet

Jacques-Benigne Bossuet (1627-1704) oli ranskalainen piispa, saarnaaja ja kirjailija. Jotkut pitävät häntä “suurimpana puhujana, jonka maailma on tuntenut.”

Taivaaseenastumisen muistopäivän saarnassaan vuodelta 1660 Bossuet todistaa Marian rakkautta Poikaansa kohtaan. Hänen kuolemansa vaikutti jatkuvan ihmeen loppumiselta. Jatkuva ihme oli ollut, että Maria saattoi elää erillään rakastetustaan. Kerrottiin, että Bossuet kirjoitti saarnan kahden enkelin sanelun mukaan.

“Mutta voinko kertoa teille kuinka loppui tämä ihme ja kuinka tapahtui se, että rakkaus antoi tämän iskun? Oliko se jokin palavampi kaipuu, jokin voimakkaampi siirros, jokin aktiivisempi liike, joka saapui irrottamaan tämän sielun? Jos minun on sallittua, kristityt, sanoa teille mitä ajattelen, minusta tämä vaikutus johtuu, ei poikkeuksellisista liikkeistä, vaan ainoastaan Pyhän Neitsyen rakkauden täydellistymisestä. Mutta koska tämä jumalallinen rakkaus hallitsi hänen Sydäntään ilman yhtäkään estettä ja täytti kaikki hänen ajatuksensa, sen vaikutus kasvoi ja täydellistyi kaipuusta, moninkertaistui itsestään, sillä tavoin, että siitä tuli, leviten aina, niin täydellinen, että maa ei kyennyt sitä enää pitämään sisällään. Tule poikani, sanoi tämä kreikkalainen kuningas, ulota kauemmaksi valloituksesi, valtakuntani on liian pieni pitääkseen sinut sisällään. Oi Pyhän Neitsyen rakkaus, täydellisyytesi on liian korkea-arvoinen ja et kykene enää pitäytymään kuolevaisessa ruumiissasi; tulesi työntää liekkejä, jotka ovat liian voimakkaita ja eläviä tullakseen peitetyiksi tähän tuhkaan: Mene säteilemään ikuisuuteen; mene palamaan Jumalan kasvojen edessä; mene sammuttamaan itsesi Hänen suunnattomassa rinnassaan, joka on ainoa, joka voi pitää sinut sisällään. Niin jumalallinen Neitsyt antoi ilman tuskaa ja kärsimystä pyhän ja siunatun sielunsa Poikansa käsiin. Ei ollut tarpeen, että hänen rakkautensa ponnistelisi erityisillä liikkeillä. Kuten kaikkein kevein ravistus irrottaa puusta jo kypsän hedelmän, näin poimittiin tämä sielu tullakseen yht’äkkiä nostetuksi Taivaaseen; näin kuoli jumalallinen Neitsyt jumalallisen rakkauden hengen voimalla, ja hänen sielunsa nostettiin Taivaaseen pyhän kaipuun pilvillä. Pyhät enkelit sanoivat: ” Kuka on tämä, joka nousee kuin mirhamin ja suitsukkeen tuoksuva savu?” , ” Quae ista, quae ascendit sient virgula fuori ex aromatis myrrhae et thuris ? ( Cant. III, 6). Kaunis ja erinomainen vertaus, joka selittää ihailtavasti tämän onnellisen ja rauhallisen kuoleman tavan. Tämä tuoksuva suitsutus, jonka näemme nousevan kuin parfyymista, ei ole voimalla temmattu eikä väkivallalla vedetty; lempeä ja kohtuullinen lämpö irrotti sen hellävaraisesti ja muutti sen subtiiliksi höyryksi, joka nousi kuin itsestään.”

Neitsyt Marian kruunaaminen Taivaassa, Gotlannin Källungen kirkon alttari,

Neitsyt Marian kruunaaminen Taivaassa, Gotlannin Källungen kirkon alttari, 1400-luku.

Maria, Taivaan Kuningatar

Paavi Pius XII asetti dogmin Mariasta Taivaan Kuningattarena ensyklisessä kirjeessä Ad Caeli Reginam 11. lokakuuta 1954, ja Taivaan Kuningattaren juhlan vietettäväksi joka vuosi tänä päivänä. Paavi Paulus VI:n tekemän muutoksen jälkeen roomalaiskatolinen kirkko juhlii kruunamista nykyään 22. elokuuta. Muistopäivä oli aiemmin Marian kuukauden lopussa 31. toukokuuta, joka nykyään on Marian vierailun Elisabethin luona muistopäivä.

Marian kruunaaminen on sunnuntaisin ja keskiviikkoisin mietiskeltävistä ruusukon loistavista mysteereistä viides.

Neitsyt Marian Kruunaaminen Taivaassa, Fra Angelico, 1434-35.

Neitsyt Marian Kruunaaminen Taivaassa, Fra Angelico, 1434-35.

Neitsyt Marian kruunaaminen Taivaassa oli suosittu aihe taiteessa erityisesti 1200-1500-lukujen Italiassa ja aihetta on esitetty 1700-luvulle sekä myöhemmin. Kristus, joskus Isä Jumalan ja kyyhkysen muodossa olevan Pyhän Hengen seurassa, asettaa kruunun Marian päälle ja kruunaa hänet näin Taivaan Kuningattareksi. Aikaisemmissa kuvauksissa Taivas on kuvattu maallisena hovina, jossa palvelevat enkelit ja pyhimykset. Myöhemmissä kuvissa Taivas on kuvattu taivaana, jossa hahmot istuvat pilvien päällä. Aihe on yksi niistä, joissa usein on kuvattu koko Pyhä Kolminaisuus. Ortodoksisessa taiteessa on esitetty Maria kruunattuna, mutta kruunaamista ei ole kuvattu. Kristillisessä taiteessa idässä ja lännessä kuvaa, jossa yksi tai kaksi enkeliä kruunaavat Marian on pidetty toisena aiheena.

Neitsyt Marian Kruunaaminen Taivaassa, Gentile da Fabriano, 1422-25.

Neitsyt Marian Kruunaaminen Taivaassa, Gentile da Fabriano, 1422-25.

Neitsyt Marian Kruunaamisen dogmi perustuu Raamatun teksteihin Laulujen laulu (4.8), Psalmiin 45 (45.11-12) ja Ilmestyskirja (12.1-7). Kruunaaminen mainittiin pyhän Jeremiaan kirjoittamaksi erheellisesti uskotussa saarnassa ja tämä teksti oli pohjana monille keskiaikaisille teoksille, kuten Kultainen Legenda. Marian nimitys “Taivaan Kuningatar”, “Regina Coeli”, on mainittu ensimmäisen kerran 1100-luvulla.

Neitsyt Marian Kruunaaminen Taivaassa. Fra Filippo Lippi.

Neitsyt Marian Kruunaaminen Taivaassa. Fra Filippo Lippi.


Lähteet:
Saint Alphonse Marie Liguori : The Glories of Mary
Aout : mois de l’ Assomption, Dom Gabriel Marie Fulconis.
Church Fathers : Assumption of Mary

Ruusukko : Pyhän Neitsyt Marian Taivaaseenastuminen
Ruusukko : Pyhän Neitsyt Marian kruunaaminen Taivaassa

Elokuun 30. päivä alkaa Marian syntymän novena, jonka aikana toistetaan päivittäin 30 Terve, Maria - rukousta Neitsyt Marian pyhän Annen kohdussa viettämän ajan muistoksi. Neitsyt Marian syntymäpäivä on 8. syyskuuta.

Neitsyt Marian Perisynnitön Sydän - medaljonki. 18K kultapinnoitus, läpimitta 18mm.

Neitsyt Marian Perisynnitön Sydän - medaljonki. 18K kultapinnoitus, läpimitta 18mm.

Marian Taivaaseenastumisen hymni

Kimalteleva kuin aamunkoitto, loistavan kirkas kuin aurinko, Maria nousee kaikkein ylimpään taivaaseen, säteillen kauneutta kuin kuu.
Maailman Kuningatar nousee tänään loiston ja ylistyksen valtaistuimelle, Hän, joka on tuonut maailmaan Pojan, joka on ennen aamun tähteä.
Nostettuna korkeammalle kuin enkelit ja kaikki taivaalliset kuorot, nainen yksinään ylittää arvossa ja mahtavuudessa kaikki pyhät.
Hän, jota Maria oli lämmittänyt rinnallaan ja laittanut seimeen, Hän mietiskelee tällä hetkellä, halliten universumia, Isän loistossa.
Neitsyiden Neitsyt, rukoile Pojaltasi, joka sai Sinulta luontomme, jotta Hän antaisi meille osan omastaan. Kunnia Pyhälle Kolminaisuudelle, joka rakkauden suunnitelmassaan, enemmän kuin kaikkia muita luotuja, Oi Neitsyt Maria, on Sinua siunannut Taivaallisella loistolla. Aamen.

Pyhä Petrus Damianus (1007-1072)

Comments are closed

Uusimmat